Informacije o društvu:

Mi smo Philip Morris Zagreb d.o.o., povezano društvo Philip Morris International Inc.

Philip Morris Zagreb d.o.o.

Sjedište: Zagreb, Heinzelova 70

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88062025421

Upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080174638, s temeljnim kapitalom od 305.100,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN: HR5124840081103117284

Ovaj proizvod nije bez rizika te isporučuje nikotin koji stvara ovisnost. Samo za punoljetne osobe.

Molimo unesite datum rođenja kako biste potvrdili da ste punoljetan korisnik nikotinskih ili duhanskih proizvoda.